Thu Hồi Công Nợ

Thu hồi nợ là một vấn đề nhạy cảm đòi hỏi sự linh hoạt và am hiểu thực tiễn của luật sư. Để giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao nhất, Công ty luật Miền Tây cung cấp dịch vụ tư vấn thu hồi nợ, bao gồm:

– Rà soát, đánh giá các điều kiện để thu hồi nợ;

– Điều tra (nếu có) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng thu hồi nợ;

– Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý nợ;

– Đề xuất các giải pháp để thu hồi, xử lý nợ;

– Soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thu hồi nợ;

– Tư vấn phương án khởi kiện tại Tòa án/Trọng tài để thu hồi nợ;

– Tư vấn, soạn thảo hoàn thiện hồ sơ khởi kiện;

– Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tố tụng khi khởi kiện;

– Tư vấn, đại diện khách hàng để yêu cầu thi hành án.