Th6 8

Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên

Tags:
Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doang nghiệp, bao gồm các vấn đề về hoạt động đầu tư, lao động, hợp đồng, thủ tục pháp lý, cơ cấu quản lý và điều hành, tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và thương mại ….;

– Xem xét, xác nhận hoặc tư vấn tính hợp pháp của các văn bản giao dịch kinh doanh do Doanh nghiệp soạn thảo; trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ Doanh nghiệp soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu giao dịch liên quan tới hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

– Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là nhà tư vấn luật hoặc luật sư của Doanh nghiệp trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh;

– Tư vấn cho Doanh nghiệp về phương án, cách thức giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể liên quan đến Doanh nghiệp;

– Hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và trình nộp các đơn xin/ yêu cầu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét phê chuẩn;

– Cập nhật, cung cấp các quy định pháp lý mới ban hành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields