Th6 8

Tư Vấn Đầu Tư

Tags:
Tư Vấn Đầu Tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư:

– Tư vấn về hình thức đầu tư, các thủ tục pháp lý và trình tự triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư và các giấy phép/phê chuẩn cần thiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam;

– Tư vấn về cấu trúc và các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư và hợp tác đầu tư với đối tác trong nước, bao gồm: thuế, lao động, đất đai, sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp….

– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản;

– Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà đất, công trình xây dựng, ;

– Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục xin cấp các loại giấy phép thành lập, bao gồm: giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép mở văn phòng đại diện/ chi nhánh, …

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields