Th6 8

Mua Bán Và Sáp Nhập

Tags:
Mua Bán Và Sáp Nhập

Dịch vụ tư vần mua bán và sáp nhập:

– Tư vấn các qui định pháp luật và chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của M&A;

– Hỗ trợ thẩm định pháp lý và thẩm định rủi ro của (về tài sản, thị trường, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v…);

– Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình thẩm định tài sản (đất đai, nhà xưởng, tài sản cố định và các tài sản khác) của M&A;

– Hỗ trợ và tư vấn pháp lý trong quá trình đàm phán các điều kiện M&A;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc M&A (đất đai nhà xưởng, lao động và hợp đồng lao động, tài sản và quyền tài sản, thuế, hợp đồng và thanh lý hợp đồng,..);

– Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết liên quan đến quá trình M&A.

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất!

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields