Dịch vụ


Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên

Soạn thảo đơn từ, văn bản theo yêu cầu công việc

Mua Bán Và Sáp Nhập

Tư vấn các qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của M&A

Lao Động Và Việc Làm

Tư vấn về nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể

Tranh Tụng Và Giải Quyết Tranh Tụng

Đại diện cho khách hàng trong các hoạt động tiền tố tụng

Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (tại Việt Nam và nước ngoài)

Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Dịch Vụ Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Tư Vấn Đầu Tư

Tư vấn về nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể

Tư Vấn Hợp Đồng

Tư vấn pháp lý trong quá trình thỏa thuận và đàm phán hợp đồng

Các Dịch Vụ Khác

Hỗ trợ các thủ tục cho Việt Kiều (tạm trú, miễn thị thực, mua nhà…)